Privacy verklaring

HumanWorks gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van HumanWorks dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), de contactformulieren op www.human-works.nl, via het contact met de coach/trainer of via de e-mail. Denk hierbij aan:

  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Indien nodig BSN
  • Telefoonnummer / mobiel nummer
  • Indien nodig gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
  • E-mailadres
  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

HumanWorks heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je te kunnen begeleiden of te behandelen. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we u gegevens?

HumanWorks bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling of begeleiding (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

HumanWorks zal jouw gegevens indien noodzakelijk en uitsluitend met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling/zorgverlener).

HumanWorks zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft HumanWorks een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. HumanWorks blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@human-works.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

HumanWorks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via +31 6 34 50 85 71 of via info@human-works.nl.

 

Cookies

We maken uitsluitend gebruik van functionele cookies ten behoeve van analyse om onze website te verbeteren. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics en Google Search Console.

Systemen

Om onze boekhouding te doen, te offreren en facturen uit te sturen maken we gebruik van e-Boekhouding.nl, om e-mailnieuwsbrieven te versturen maken we of gebruik van e-Boekhouding.nl of Mailchimp. In beide gevallen wordt er een opt-in gevraagd om je te mailen of je bent al klant/client van ons. Uitschrijven kan altijd aan de onderkant van verzonden e-mail tenzij het een 1-op-1 e-mail betreft. Onze hosting partij is JouwWeb dit is dezelfde partij waar wij onze website hosten. De partij is gevestigd in Nederland en het Nederlandse recht is dan ook van toepassing.

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door HumanWorks kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via info@human-works.nl.

 

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.