Instrument der ontdekkingen

Dit instrument laat je gaandeweg de oorsprong ontdekken waaruit jouw gedragingen zijn ontstaan. Vanaf dat punt gaat een wereld voor je open.

Over het instrument

Ieder persoon is uniek en heeft eigen kwaliteiten en vaardigheden. De basis van het is door Prof. Dr. Harry A.J. Rump MEd ontwikkeld. Het is gebaseerd op veertig jaar onderzoek met een groep van 3.500 personen en meer dan 40.000 sessies. Door middel van beeld en tekstkaarten geeft het zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling, zowel bewust als onbewust. Het instrumenten brengt gedragingen, talenten, valkuilen, ontwikkel mogelijkheden en competenties in beeld. 

Wat is het verschil met andere persoonlijkheidstests?

Het instrument staat qua filosofie  haaks tegenover andere testmethoden. Namelijk de tegenstelling tussen “beleving vanuit cognitie” en “cognitie vanuit beleving”. Met andere worden jouw onbewuste is sneller, krachtiger dan jouw cognitieve deel. Je zou je af kunnen vragen, wie bepaald dan alle acties? De  beeldkaarten in het instrument geven de contouren van de jouw innerlijke beleving weer en de teksten het mentale. Bij het werken met het instrument gaat het om de wisselwerking tussen jouw innerlijke deel en het buitendeel.

Het onzichtbare zichtbaar maken

Het instrument werkt met archetypische beelden wat dieper gaat dan andere assessments, die vooral het bewuste aangaan, zoals gedrag, attitude en bewuste drijfveren. Het laat de binnenkant van je zijn zien. Het geeft zicht op de onbewuste aansturing en terugkerende patronen. Elk persoon heeft unieke kwaliteiten die verder ontwikkeld kunnen worden. Hoe meer inzicht en ontwikkeling, hoe meer creativiteit, betrokkenheid en plezier in het leven gaat ontstaan.

Waar geeft het instrument zicht op?

 • Kwaliteiten, sterktes en zwaktes 
 • Gedragingen
 • Triggers

 • Communicatie

 • Ik & Ander
 • Relaties

 • Waarde

Het gebruik

Inzet is mogelijk bij:

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Loopbaan
 • Teambuilding
 • Organisatieontwikkeling
1e stap

Instrument der ontdekkingen

€ 795,00
1e stap

Instrument der ontdekkingen

€ 795,00

Ontdek in 3 sessies wat jou precies te doen staat en waar je krachten liggen. Ideaal voor loopbaan en studiekeuze vraagstukken.

Ik ontmoet je graag. Vul ons contactformulier in of bel Jens +31 6 3450 85 71