Visie

Laurens en Jens ontmoetten elkaar tijdens een Jiujitsu les in 2010. Er was meteen een klik tussen hen en ze daagden elkaar uit verder te komen. Laurens kwam vanuit de psychologie en Jens vanuit de bedrijfskunde. In de loop van de jaren is dat steeds verder tot elkaar gekomen. Hieruit is HumanWorks ontstaan; een organisatie die de mens weer verbind. Sinds kort is ook Alice aangesloten bij HumanWorks als analytisch coach volwassenen, creatieve begeleider kinderen en jongeren. We delen alle drie dezelfde mensvisie en werken vanuit onze expertise.

 

HumanWorks verzorgt trainingen, workshops, coachsessies, inspiratiesessies en begeleiding voor persoonlijke ontwikkeling, gezinsontwikkeling en organisatietrajecten.

Why

We houden van uitdagen, ondersteunen en diepgaande gesprekken met mensen om ze te laten ontdekken wie ze in wezen zijn.

How

We doen dit door diep in de mens te duiken, van structuur, processen tot de gedachten en ongesproken gebruiken. Oordeelloos vanuit potentieel en gesproken visueel.

What

We coachen, trainen en geven workshops aan individuen, gezinnen, teams en organisaties veerkrachtiger te worden en de ware identiteit boven te halen.

Laurens Wolters

coach, trainer en veranderkundige

Telkens weer komt in mijn leven de passie voor de integratie van bezieling en resultaten naar voren, ofwel de integratie van hart en hoofd.

 

In mijn ogen gaan mensen beter functioneren als zij vanuit authenticiteit werken en is het zinvol om je diepste drijfveren en uitgangspunten te leren kennen om zo binnen en buiten op elkaar af te stemmen. 

 

Ik studeerde psychologie en bedrijfskunde en heb veel ervaring in procesbegeleiding, (executive) coaching, psychotherapie en organisatieontwikkeling.

Ik werk voor diverse organisaties in uiteenlopende sectoren. Ik ben gespecialiseerd in de psychologie van verandermanagement en integreer deze twee vakgebieden in mijn werk.

 

Ik heb een passie voor verandering vanuit bezieling. Dit kan zijn in een persoonlijk ontwikkeltraject of in een organisatieontwikkelingstraject. 

 

Alice Liew

Alice Liew

analytisch coach volwassenen, creatieve begeleider kinderen en jongeren.

Ik ben Analytisch Therapeut i.o., Coach en Creatief Begeleider voor kinderen en jongeren. 

 

Mijn passie is het begeleiden van volwassenen, jongeren en kinderen naar het worden wie ze in wezen zijn, wat C.G. Jung het individuatieproces noemt. Ieder mens heeft een eigen, unieke kern. Ieder mens heeft het potentieel om zichzelf te ontvouwen tot wie hij in wezen is.

Naast mijn passie voor het individuatieproces van de mens heb ik ook een passie voor muziek, in het bijzonder de viool. 

Muziek en de ziel zijn voor mij onlosmakelijk met elkaar verbonden.

 

Al vanaf jonge leeftijd ben ik nieuwsgierig naar de gelaagdheid van de ziel.

Elke keer kwam ik weer nieuwe, diepere lagen binnen mijzelf tegen. Ik ontmoette mijn verschillende (onbewuste) delen, laag voor laag. Steeds meer begon ik te begrijpen waartoe ik me voel zoals ik me voel. Ik ontdekte mijn onbewuste patronen die onderliggend zijn aan de thema's die ik in mijn leven tegenkom. Langzaam ontvouwde ik mijzelf tot de persoon die ik nu ben. Bewust van mijzelf en de betekenis van mijn leven.

 

Mijn ontmoeting met de verschillende lagen binnen mijzelf  heeft mij geholpen om mijn eigen kleuren te ontdekken en met deze kleuren naar buiten te treden. 

De Jungiaans Analytische Therapie heeft hier voor mij een belangrijke rol in gespeeld. 

Jens Gruter

coach, trainer en marketeer

Een leven lang leren, dat is mijn uitgangspunt in alles wat ik doe. Mijn passie ligt in processen, patronen herkennen en ter discussie stellen.

Ik daag graag mensen uit om anders naar problemen te kijken en op andere manieren na te denken. Ik ben gespecialiseerd in het systematisch aanpakken van verandertrajecten. Of dit nu persoonlijke, team of organisatie breed is, het maakt niet uit. Patronen zijn in allerlei situaties te herkennen en te doorbreken.

 

Ik geloof in een holistische aanpak en een open mindset. Deze mindset is nodig, omdat verandertrajecten geen pleistertrajecten moeten worden. We moeten komen tot de kern van het probleem en vanaf dat punt een oplossing zoeken.

 

Mijn achtergrond zit in marketing, lesgeven, digitalisering en coaching. Ik heb meerdere studies gedaan waaronder, professioneel coachen, multimedia, projectmanagement en commerciële economie. Ik coach, train en begeleid individuen, teams en managers om het beste uit zichzelf en hun omgeving te halen.

 

Filosofie van HumanWorks

De mens, de organisatie, ze zijn verbonden aan elkaar. Vanuit HumanWorks zien we ze ook als een en hetzelfde. Het dient in balans te zijn. Het symbool dat we ontworpen hebben laat visueel zien hoe wij naar organisaties en individuen kijken. De cirkel die om de boom zit is onze holistische kijk op de materie, we willen geen pleisters plakken op een eigenlijk groter onderliggend probleem.

 

Het probleem dat zich voordoet drukken we uit in het bewuste deel en het onbewuste deel, zie de puzzelstukken in het logo. Het bewuste deel, zijn de gedragingen die gezien en ervaren worden. Het onbewuste is het stuk dat niet zo zichtbaar is, maar waar iedereen wel van voelt dat er iets mis is. Je herkent het vaak aan een onderbuikgevoel, het klopt niet, het werkt niet, maar je kunt je vinger er niet op leggen.

 

De puzzelstukken vertegenwoordigen ook sociale interactie, emotie, actie/reactie en beweging. Hoe gaan we om met onze mensen en klanten, welke emoties komen daarbij kijken en waarom op deze manier? Er is altijd een actie/reactie en wat komt nu werkelijk eerst? Management bedenkt iets en legt iets op aan de werknemers en werknemers reageren daar weer op. Het wordt een vicieuze cirkel waar je je in bevindt. Als je dit herkent en je wilt iets veranderen, dan kom je in beweging. Een beweging die nodig is voor de verandering, het tegengeluid.

 

De boom betekent groei, maar een boom kan alleen groeien wanneer de omgeving en de boom in harmonie leven. De wortels van een organisatie groeien, maar niet altijd in zijn volledigheid. Er worden keuzes gemaakt om één kant op te gaan, maar vergeten dat we ook aandacht moeten besteden aan de andere wortels willen we daadwerkelijk in zijn totaliteit groeien. Door de disbalans breekt de cirkel en is de organisatie niet meer 1 geheel.

 

De wortels staan ook voor de achterkant van de organisatie, de motor, de onderliggende processen die uiteindelijk helpen om te doen wat de organisatie moet doen. We merken problemen als er stress in de organisatie ontstaat, ‘iedereen heeft het druk’, werken op eilandjes, steeds tegen elkaar zeggen ‘dit hoort niet bij mij’, projecten die uitlopen, dubbele agenda’s en niet eerlijk zijn tegen elkaar. 

 

De takken en de bladeren, staan voor het bewuste en zichtbare gedeelte van jezelf, de organisatie, het zijn de mensen, het gedrag, de klanten die je aantrekt en de waarde propositie die je aanbiedt. Ook hier kun je disbalans creëren, door bijvoorbeeld niet jezelf te zijn, meer te luisteren naar je klanten dan naar jezelf of juist andersom. Je herkent het door producten of diensten op de markt te brengen die niet aansluiten op de markt. Dat je op prijs moet concurreren of dat je sales en marketing tactieken gaat toepassen die eerder manipulatief zijn dan duurzame relaties nastreven.

 

De groei dient in balans te zijn om een sterke en duurzame toekomst te hebben als persoon en als organisatie. Dat is ons streven, we kijken naar organisaties en personen als een en hetzelfde en we gaan voor volledigheid en inclusie en authenticiteit. Blijf bij jezelf en jouw groei zal anderen aantrekken die hetzelfde willen of zich verbonden voelen met jou en jouw organisatie.

Filosofie op coaching - HumanWorks

Filosofie op coaching

Coachen is een kunst. We dagen uit en ondersteunen. Onze mensgerichte ontwikkeling is gericht om thema’s, dilemma’s en obstakels in beeld te krijgen, je-zelf of het team daarin (opnieuw) te ontdekken om tot diepere betekenisgeving te komen. 

 

Wij gaan niet voor de 'oplossingsgerichte' oplossing. Wij vinden dat niet duurzaam en uiteindelijk ondermijnt het het leervermogen van het individu en/of team. Als coaches kijken we naar de vraag achter de vraag, omdat wij hebben ervaren dat daar de sleutel ligt tot echte zelfontwikkeling en ontplooiing.

 

Onze ervaring ligt geborgd in onze certificering, maar ook op hoe we naar de wereld kijken. Ieder mens is uniek en heeft potentieel. Welk onderwerp ook aangesneden wordt, wij weten jou uit te dagen en te ondersteunen om optimaal te functioneren.

Filosofie op verandermanagement - HumanWorks

Filosofie op organisatieontwikkeling

Een organisatie is niet enkel haar bedrijfsprocessen of individuen. Het gaat hand in hand. Werken aan een nieuwe structuur, het doorbreken van patronen vergt dat beide aandacht krijgen.

We zien veel te vaak binnen organisaties dat er oog is voor 1, aspect psyche of de processen. Het gaat over het bedrijfsproces, de structuur of het systeem òf mensontwikkeling in teambuilding activiteiten, persoonlijk ontwikkelingsplannen etc. Of een organisatie nu zit in een reorganisatie, introductie van een nieuw software systeem of een nieuw product introduceert vaak wordt een van de twee als ondergeschikt gezien.

 

HumanWorks zet zich in op meerdere vlakken en integreert dit altijd in de trajecten die we doen. Er zit altijd een leertraject aan vast voor de organisatie zodat de organisatie leert.

"De ontwikkeling is te vinden in de verbinding tussen mens en organisatie"

 

Deze blik op organisaties maakt HumanWorks uniek. We kijken niet alleen naar processen of alleen naar de interactie. We bekijken het holistisch. Vanuit de bedrijfsprocessen en de psyche. Sluit de cirkel!

 

We borgen onze filosofie omdat we expertise opgebouwd hebben als commercieel econoom, coach en bedrijfskundige. Vanuit de interactie, gaan we aan de slag met de organisatie en haar werknemers.

Filosofie op kind / jongeren coaching

Een wereld waarin een kind écht kind kan zijn. Wij geloven dat het werkelijkheid kan worden. Wij zien een wereld waarin ouders en professionals die met kinderen werken dat ze veel geven om de kinderen. Sporten, bijscholing, leren, presteren en ga zo maar door. Wanneer een kind of jongere een probleem heeft met bijvoorbeeld faalangst, zelfvertrouwen, identiteitsvragen, omgaan met scheiding, rouw en verlies, ingrijpende gebeurtenis, pesten of gepest worden,  stemmingswisselingen dan wordt er voornamelijk naar het kind gekeken. Maar waar komt dat nu precies vandaan?!

Wij kijken verder dan alleen het kind. De ouders, opvoeders en mensen die werken met kinderen hebben enorme invloed op het kind, maar zijn zich daarvan helemaal niet zo van bewust dat wat ze doen schadelijk is. Want je doet toch het beste voor het kind?! Jazeker! Omdat het niet een bewuste actie is die je inzet zie je ook niet wat voor impact het op het kind of jongere heeft. Voor jou kan het volkomen normaal zijn. Is dat wel normaal? Of ligt er stiekem iets dieper dat gehoord wil worden?

We kijken niet alleen systemisch, maar pakken het systeem ook aan, door met het hele systeem aan de slag te gaan. Wat zijn de allergieën, weerstanden, verdedigingssystemen of overlevingsstrategieën die aangeleerd zijn om zelf te overleven?

We doorbreken onbewuste patronen die weerhouden om écht te kunnen zijn wie je in wezen bent.

"Het Spelende Kind"

Monique Ilsink

Een selectie van onze opdrachtgevers

 

HumanWorks "De brug slaan tussen de psyche en bedrijfsprocessen dat maakt HumanWorks uniek"