Het verhaal van persoonlijkheidstesten

Gepubliceerd op 7 april 2023 om 15:23

Lang geleden, in een klein dorpje genaamd Schemerstad, leefden er vier vrienden genaamd Anna, Bas, Chris en Daphne. Ze waren altijd samen en hadden allemaal hun eigen unieke persoonlijkheden. Op een dag hoorden ze over verschillende persoonlijkheidstesten die je konden helpen om jezelf beter te begrijpen. Ze waren nieuwsgierig en besloten om de tests uit te proberen.

Anna was een extravert en spontaan meisje. Ze was altijd op zoek naar avontuur en nieuwe ervaringen. Ze besloot om de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) test te doen, die gebaseerd is op de theorieën van Carl Jung. De test gaf haar inzicht in haar persoonlijkheidstype, ENFP (Extravert, Intuïtief, Voelend, Perceptief), en legde uit waarom ze altijd zo enthousiast was over nieuwe ideeën en graag mensen om zich heen had.

Bas was daarentegen een introvert en analytisch persoon. Hij hield van structuur en planning, en was altijd op zoek naar logische verklaringen. Hij besloot om de Big Five persoonlijkheidstest te doen, die vijf brede dimensies van persoonlijkheid meet: extraversie, vriendelijkheid, emotionele stabiliteit, zorgvuldigheid en openheid. De test wees uit dat hij hoog scoorde op emotionele stabiliteit en zorgvuldigheid, wat zijn behoefte aan orde en structuur verklaarde.

Chris was een competitieve en resultaatgerichte jongen. Hij was altijd op zoek naar manieren om zijn prestaties te verbeteren en doelen te bereiken. Hij besloot om de DISC test te doen, die persoonlijkheidskenmerken meet op vier dimensies: dominantie, invloed, stabiliteit en consciëntieusheid. De test wees uit dat hij hoog scoorde op dominantie en consciëntieusheid, wat zijn assertieve en gedreven karakter bevestigde.

Daphne was een gevoelig en empathisch meisje. Ze was altijd bezorgd om anderen en wilde graag harmonie in haar relaties. Ze besloot om de Enneagram test te doen, die negen verschillende persoonlijkheidstypes identificeert op basis van motivaties en gedragingen. De test wees uit dat ze een type 2, de helper, was, wat haar verlangen om anderen te helpen en betrokken te zijn bij relaties verklaarde.

Na het doen van de verschillende persoonlijkheidstesten, kwamen de vrienden bij elkaar om hun resultaten te delen. Ze waren verbaasd over hoe accuraat de tests hun persoonlijkheidskenmerken en gedragingen hadden beschreven. Ze begrepen nu beter waarom ze soms anders reageerden in bepaalde situaties en waarom ze bepaalde voorkeuren hadden.

Ze besloten om de kennis die ze hadden opgedaan te gebruiken om elkaar beter te begrijpen en hun vriendschap te versterken. Ze leerden dat iedereen uniek was en dat persoonlijkheidstesten slechts hulpmiddelen waren om meer inzicht.

 

HumanWorks werkt met het C.A.D.T instrument. Het is ook gebaseerd op de inzichten van Jung. Deze variatie werkt met de bewuste en onbewuste patronen van de mens, waardoor het verhaal zoals de vrienden van hierboven verder verdiept wordt en zicht komt op de waarom een bepaald gedrag zich voordoet.

 

Interesse? Neem contact met ons op!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.