Persoonlijk profiel

Wat als er een instrument was dat niet beschrijft hoe mensen zich gedragen, maar het waarom laat zien en in beeld brengt waar het naartoe kan. Via het CADT instrument herontdek je waarom je doet wat je doet, waar je dingen geleerd of gezien hebt en hoe dat NU van invloed is op jouw leven. Met dat gegeven kun je de vervolgstappen ondernemen om de patronen, belemmeringen en blokkades te doorbreken.

Over CADT instrument

Ieder persoon is uniek en heeft eigen kwaliteiten en vaardigheden. De basis van het C.A.D.T.® is door Prof. Dr. Harry A.J. Rump MEd ontwikkeld. Het is gebaseerd op veertig jaar onderzoek met een groep van 3.500 personen en meer dan 40.000 sessies. C.A.D.T. is een instrument met8 beeldkaarten en 24 tekst kaarten. Het geeft zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling. Het instrumenten brengt onbewuste patronen, talenten, valkuilen, ontwikkel mogelijkheden en kerncompetenties in beeld. Aan de hand van dit beeld vinden er gesprekken plaats, waardoor het duidelijk wordt hoe, wat en waarom je precies de dingen doet zoals je ze doet en hoe je er zelf voor kan zorgen om de patronen te doorbreken of minder invloed te laten hebben op jouw leven.

Wat is het verschil met andere persoonlijkheidstests?

Het C.A.D.T. persoonlijkheidsprofiel staat haaks tegenover andere testmethoden. Namelijk de tegenstelling tussen “beleving vanuit cognitie” en “cognitie vanuit beleving”. Met andere worden jouw onbewuste is sneller, krachtiger dan jouw cognitieve deel. Je zou je af kunnen vragen, wie bepaald dan alle acties? De krachtpatronen van de beeldkaarten in het C.A.D.T. geven de contouren van de individuele belevingssfeer een stevige basis: cognitie vanuit beleving. Bij het C.A.D.T. gaat het om het spel der innerlijke krachten en de wisselwerking tussen cognitieve overwegingen, de tekst kaarten) en intuïtieve drijfveren (de beeldkaarten).

 

Het C.A.D.T persoonlijkheidsprofiel is niet bedoeld om mensen in vakjes onder te brengen. Vele testen die op de markt zijn zoals bijvoorbeeld de M.B.T.I., 123test.nl, 16 Personalities, Insights Discovery en het enneagram geven een overzicht van algemene eigenschappen met gedragspunten waarin iemand sterk is en hoe iemand zich verhoudt tot bepaalde situaties ofwel voorkeursstijlen in gedrag. Dit soort testen werken met vragenlijsten die cognitief ingevuld kunnen worden. Omdat het zo cognitief ingevuld kan worden kan je het ook manipuleren, zodat het voor de buitenkant er goed uit ziet. Het  Daarmee staat 

Het onzichtbare zichtbaar maken

Archetypische beelden laten de drijfveren uit het onbewuste zien. Dit is dieper dan andere assessments, die vooral het bewuste aangaan, zoals gedrag, attitude en bewuste drijfveren. Het laat de binnenkant van je zijn zien. Het geeft zicht op de onbewuste aansturing en terugkerende patronen. Het sturend mechanisme in iemands gedrag zichtbaar.

Elk persoon heeft unieke kwaliteiten die verder ontwikkeld kunnen worden. Hoe meer inzicht en ontwikkeling, hoe meer creativiteit, betrokkenheid en plezier in het werk. Door het ontwikkelen van kwaliteiten kunnen er groeimogelijkheden ontstaan, die ook van invloed zijn op een team of organisatie

C.A.D.T.® geeft inzicht in welke en hoe competenties of leiderschapsrollen worden gebruikt.

Waar geeft het C.A.D.T.® zicht op?

 • de krachtpatronen van waaruit onbewuste verstorende gedragingen ontstaan

 • de persoonlijke kern kwaliteiten, sterktes en zwaktes 

 • valkuilen en gedragsaanpassingen

 • triggers en aanpassingen

 • perceptie van waaruit gehandeld wordt

 • manier van communicatie

 • hoe omgegaan wordt met verantwoordelijkheid, autoriteit en vrijheid

 • hoe omgegaan wordt met actie en veranderingen

 • hoe omgegaan wordt met structuren

 • de zakelijke- of commerciële kracht

 • de klantgerichtheid en samenwerkingsmogelijkheid

 • Wat het best bij jou past qua privé en/of werk

Waar kan het C.A.D.T.® voor worden ingezet?

Inzet is mogelijk bij:

 • Ontwikkelingsgerichte en levensvragen
 • Teambuilding
 • Organisatieontwikkeling
 • Werving en selectie

 • Matching individu met groep

 • Beroepskeuze advies

 • Outplacement
 • Loopbaan vragen, Loopbaanbegeleiding, re-integratie en beoordelingen

 • Oplossen van conflicten

Waarin is het C.A.D.T.® uniek?

 • Het is een instrument dat de twee “werelden” van een persoon in beeld brengt. (wat er in jou gebeurd en wat je laat zien)

 • Met beeld- en tekst komen de krachtspatronen van de belevingswereld en de gedragspatronen van de cognitieve ervaringswereld in beeld.

 • De beelden brengen de krachtsverhoudingen en de onderlinge relaties in beeld van de binnenwereld

 • De teksten waarin coachee zichzelf het meest herkend vertellen iets over de manier waarop jijzelf de omgeving hebt leren hanteren.

Hoelang duurt een gesprek?

Een C.A.D.T.® assessment neemt ongeveer 2 uur in beslag. We bespreken jouw hulp- of ontwikkelvraag en gaan daarvandaan verder werken. Het is een ontdekkingstocht die bedoeld is om je bewust te maken van wat je precies doet, wat de ander doet en hoe dat binnen jou werkt. Na deze 2 uur kun je kiezen om verder te verdiepen en inzichten te verwerven, te ontdekken en tot verandering te komen. Dat doen we via coachsessies van 1 tot 1,5 uur.

 

Het assessment kost € 495,- inclusief BTW en inclusief persoonlijkgesprek van 2 uur.

Ik ontmoet je graag. Vul ons contactformulier in of bel Jens +31 6 3450 85 71