Het Business Model Canvas

Gepubliceerd op 11 april 2023 om 11:14

Al jaren zijn organisaties in de weer om hun processen en gebruiken in kaart te brengen, te analyseren en keuzes te maken. Voorheen werden hier ingewikkelde modellen voor gebruikt die een deel van de informatie weergaven. Zo kan er gebruik gemaakt worden van 5 krachten model van Porter, 7 S model, AIDA model etc. Alexander Osterwalder heeft daar verandering in aangebracht met het Business Model Canvas. Een model, simpel in opzet, met veel lagen om te ontdekken.

 

Het Business Model Canvas is een visueel hulpmiddel dat wordt gebruikt om een bedrijfsmodel te analyseren en te ontwerpen. Het bestaat uit negen belangrijke bouwstenen die de verschillende aspecten van een bedrijfsmodel weergeven. Wij koppelen daar nog een extra methode aan vast, namelijk de SPIN methodiek. De SPIN-methodiek is een verkoopstrategie die staat voor Situatie, Probleem, Implicatie en Noodzaak. Hieronder volgt een beknopte uitleg van het Business Model Canvas in combinatie met de SPIN-methodiek:

 

  1. Situatie: In deze bouwsteen wordt de huidige situatie van het bedrijf in kaart gebracht. Wat zijn de huidige activiteiten, middelen, partners, klantrelaties, kanalen, klantsegmenten, kosten en inkomsten van het bedrijf? Wat zijn de sterke punten en zwakke punten van het huidige bedrijfsmodel?

  2. Probleem: Hier wordt gekeken naar de uitdagingen of problemen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd. Wat zijn de problemen of behoeften van de klanten? Wat zijn de obstakels of uitdagingen waarmee het bedrijf te maken heeft op het gebied van markt, concurrentie, technologie, regelgeving of andere aspecten?

  3. Implicatie: In deze fase wordt gekeken naar de gevolgen of implicaties van de problemen of uitdagingen die zijn geïdentificeerd. Wat zijn de mogelijke gevolgen of risico's voor het bedrijf als deze problemen niet worden aangepakt? Wat zijn de kansen of voordelen als deze problemen wel worden opgelost?

  4. Noodzaak: Hier wordt de noodzaak of de urgentie van het aanpakken van de geïdentificeerde problemen benadrukt. Wat is de reden of de motivatie om actie te ondernemen? Wat zijn de voordelen of de waarde van het oplossen van de problemen voor het bedrijf, de klanten of andere belanghebbenden?

 

De SPIN-methodiek kan worden toegepast om de analyse van het Business Model Canvas te verdiepen en gerichter te maken op de behoeften en uitdagingen van het bedrijf en de markt. Door de Situatie, Probleem, Implicatie en Noodzaak van het bedrijfsmodel in kaart te brengen, kunnen ondernemers en managers beter inzicht krijgen in de huidige situatie, de problemen aanpakken, de gevolgen begrijpen en de urgentie van actie inzien. Hierdoor kan het Business Model Canvas worden gebruikt als een strategisch hulpmiddel om het bedrijfsmodel te optimaliseren, kansen te benutten en uitdagingen aan te pakken voor zakelijk succes.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.