Strijden of Leiden

Gepubliceerd op 6 juli 2021 om 19:45

Het boek strijden of leiden van Harry Rump gaat over organisatiemanagement en met name over organisatieverandering. Strijden of Leiden gaat in over de natuur (vrouwelijke) en cultuur (mannelijke) kant van organisaties waar bij helder uitgelegd wordt hoe beide onderdelen met elkaar samenhangen. Ieder individu heeft een eigen wil en gedachten, zo ook een organisatie. In Strijden of Leiden wordt een organisatie gezien als een organisch geheel. Bestaande uit mensen en zonder deze mensen is er geen organisatie. Harry Rump gaat in dit boek verder dan de meeste management modellen waarbij alleen gewerkt wordt aan de cultuur van een organisatie of zoals hij het noemt er worden dingen aangeplakt, zonder dat er integratie tot stand komt. Dit met alle gevolgen van dien. Men gaat zich anders voordoen dan dat hij werkelijk is en er wordt meer gestreden.

In het boek gaat het over de kernen Natuur (vrouwelijk) en over Cultuur (mannelijk).

Cultuur:

  1. Doel
  2. Visie
  3. Strategie
  4. Actie

Natuur:

  1. Bezieling
  2. Essentie
  3. Bewustzijn
  4. Harmonie

M.B.T.I model

In 1925 ontwikkelde Myers en Briggs, beide geïnteresseerd in het werk van C.G. Jung, een model uit. Het Myers-Briggs Type Indicator model. Dit model is uitermate geschikt als start om op een cognitieve manier zicht te krijgen op patronen, gedragingen en het functioneren van een organisatie. Het is een ' veilige' manier om te laten ontdekken dat er meer speelt in een organisatie dan aanvankelijk gedacht wordt.

C.O.M® & N.C.A.®

Om zicht te krijgen op het NIET cognitieve gedeelte van de organisatie de (natuur) heeft Harry Rump het C.O.M® & N.C.A® model ontwikkeld. Hierbij worden de onderliggende werkzame energieën in beeld gebracht en komt er zicht op het onbekende en de wetmatige patronen van de organisatie. Het zijn twee modellen, omdat het een het ander niet uitsluit. De mens en de organisatie zijn 1 en vanuit dat perspectief wordt alles behandelt. Wanneer inzicht verkregen is kan er integratie ontstaan bij het individu en dus ook bij de organisatie, dit wordt o.a. bewerkstelligd door coaching.

Zonder inzicht in de natuurlijke kant kant van het persoon en de organisatie worden bepaalde competenties vaak aangezien voor kerncompetenties, maar die in werkelijkheid aangepast of gewenste gedragingen zijn.

C.A.D.T®

Het C.A.D.T model, een visuele weergave van het C.O.M. model laat op een visuele manier zien wat er precies speelt door niet alleen te werken met cognitie maar ook beleving. Zo laat het de schaduwkanten, dissociaties, verdedigingsmechanismen, overlevingsmechanismen, balans tussen ik-ander, balans gevoel-vorm, ontwikkelgebieden en kerncompetenties zijn. Dit instrument is niet te omzeilen door simpelweg te denken wat de ander zou willen zien, zoals dat bij vele andere modellen wel het geval is zoals het M.B.T.I. Daar is het model ook niet voor bedoeld. Het laat snel, helder en duidelijk zien waar ontwikkelingen plaats mogen vinden. Goed of fout is niet aan de orde.

De modellen zijn in te zetten voor een personen, teams, management en organisatie als geheel. Het biedt in korte tijd inzicht en biedt handvaten om ontwikkeltrajecten uit te stippelen om patronen te doorbreken. 

HumanWorks werkt samen met New Human Management de organisatie achter het C.O.M®

, C.A.D.T® en N.C.A® model. Wil je een QuickScan voor jouw organisatie of team neem vrijblijvend contact met ons op!

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.